Inwentaryzacje dendrologiczne

inwentaryzacje dendrologiczneDo przygotowania projektu potrzebna jest inwentaryzacja dendrologiczna, która obejmuje zarówno rośliny jak również inne elementy małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci itp.). Wykonuje się ją, aby nowy projekt uwzględniał istniejące elementy. Chodzi tu przede wszystkim o wykorzystanie potencjału miejsca dzięki podkreśleniu wartościowych elementów oraz wskazaniu do usunięcia niewłaściwych (np. drzew o złym stanie zdrowotnym).
Uzupełnieniem inwentaryzacji jest ocena istniejących elementów. W przypadku roślinności dotyczy to oceny walorów estetycznych oraz stanu zdrowia. Odnośnie elementów nawierzchni oraz małej architektury wykonuje się ocenę stanu technicznego i wizualnej spójności.

Wykonujemy następujące rodzaje inwentaryzacji:

Inwentaryzację podstawową, która zawiera:

  • rysunek (na mapie z zaznaczoną lokalizacją obiektów)
  • tabela inwentaryzacyjna (parametry wielkościowe i krótki opis obiektu z oceną)

Inwentaryzację szczegółową, która zawiera:

  • rysunek (na mapie z zaznaczoną lokalizacją obiektów)
  • tabela inwentaryzacyjna (parametry wielkościowe, opis obiektu, ocenę wartości estetycznej oraz ocenę stanu zdrowotnego lub technicznego)

Inwentaryzację specjalną (dotyczy drzew), która zawiera:

  • rysunek (na mapie z zaznaczoną lokalizacją obiektów)
  • tabela inwentaryzacyjna (parametry wielkościowe, opis obiektu, ocenę wartości estetycznej oraz ocenę stanu zdrowotnego lub technicznego)
  • przybliżony wiek drzew