Oferta

Firma OPEN the GREEN świadczy usługi w zakresie:

 • projektowania terenów zieleni
 • inwentaryzacji drzewostanu
 • realizacji (zakładanie ogrodów i innych terenów zieleni)
 • pielęgnacji zieleni i drzewostanu
 • wycinki drzew
 • prowadzenia nadzoru nad realizacją projektów.

Szczegółowa oferta obejmuje:

 • inwentaryzację dendrologiczną
 • gospodarkę drzewostanem
 • projekty koncepcyjne ogrodów, skwerów, parków i innych terenów
 • projekty wykonawcze ogrodów, skwerów, parków i innych terenów
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu
 • kosztorysy inwestorskie z przedmiotem robót do projektów
 • operaty pielęgnacyjne dla skwerów, parków
 • harmonogramy oraz wykazy z opisem zabiegów pielęgnacyjnych dla ogrodów przydomowych
 • nadzór przy realizacji projektów
 • realizację projektów
 • pielęgnację zieleni
 • pielęgnację drzewostanu metodą alpinistyczną
 • aranżacje roślinne