Galeria

Galeria zawiera prezentację naszych dotychczasowych prac pielęgnacyjnych, realizacji i projektów ogrodów edukacyjnych, terenów zieleni przy obiektach zabytkowych, na terenach publicznych i ogrodach prywatnych, jak również podejrzeć jak przebiegają prace pielęgnacyjne i wycinka drzew. Znajdują tutaj się również nasze dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia ukończonych kursów, szkoleń i warsztatów.

Zapraszamy do oglądania

« z 2 »
« z 2 »