O firmie

Firma OPEN the GREEN powstała z pasji i miłości do przyrody. Została założona przez absolwentkę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Firma zajmuje się sporządzaniem inwentaryzacji, dokumentacji projektowej oraz realizacją i pielęgnacją terenów zieleni (ogrodów, skwerów, parków i innych).

Wyróżniamy się indywidualnym podejściem do klienta, pomysłowością oraz dokładnością i rzetelnością wykonywania swojej pracy. Firma działa na terenie województwa mazowieckiego, głównie w okolicach Siedlec, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego, Łosic, Mińska Mazowieckiego i Warszawy.

Wykształcenie, wiedza i kwalifikacje

Właścicielka firmy – Helena Janowska-Kryszczuk – łączy pracę ze swoją wieloletnią pasją. Wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu, zdobyła dzięki ukończonym studiom na kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła specjalizację Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu. Studia były kontynuacją rozpoczętej wcześniej edukacji w technikum architektury krajobrazu w Siedlcach.

Ponadto uczestniczyła w licznych konferencjach, warsztatach projektowych oraz ukończyła dodatkowe kursy. Na tym jednak nie poprzestaje i wciąż pogłębia swoją wiedzę.
W 2014 roku ukończyła kurs INSPEKTORA NADZORU TERENÓW ZIELENI organizowany przez oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej (SITO).

Doświadczenie

Firma OPEN the GREEN posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji związanej z obiektami architektury krajobrazu tj. operatów pielęgnacyjnych, inwentaryzacji dendrologicznych, projektów rewaloryzacji, projektów koncepcyjnych oraz projektów wraz z dokumentacją wykonawczą. W swoim zakresie zajmujemy się głównie terenami publicznymi. Przygotowujemy pełną dokumentację projektową, kosztorysową oraz specyfikacje skwerów, parków i innych terenów użyteczności publicznej.

Posiadamy doświadczenie przy realizacji i nadzorach swoich projektów oraz przy pielęgnacji zieleni. Prowadzone dotychczas prace obejmowały zieleń  na terenach publicznych, przy placówkach oświatowych (ogrody edukacyjne dydaktyczne), urzędach, firmach, zabytkowych obiektach oraz przy domach jednorodzinnych.

Nasz zespół

Nasz zespół tworzy grupa zgranych, młodych ludzi – dynamicznych, doświadczonych i zaangażowanych w swoją pracę. Posia­damy potencjał, który pozwala nam nie tylko pręż­nie dzia­łać, ale również wyszukiwać rozwiązania dla najbardziej wymagających wyzwań.

Stale poszerzamy swoją wiedzę i podnosimy kwalifikacje. Uczestniczymy w szkoleniach, kursach, seminariach i warsztatach z zakresu architektury krajobrazu, arborystyki, nowelizacji ustaw, kierowania ruchem, specjalistycznego oprogramowania, itp.

bus